Op een dag in 1964, niet lang voor carnaval, zaten een aantal Oetels in stadsherberg ’t Pumpke aan de Parade te discussiëren over een of andere presentatie die de Oetels waardig zou zijn.

In de ruim 3 jaren van hun Oetelbestaan waren zij er inmiddels wel achter dat het maken van een praalwagen voor de grote optocht niet aan hen besteed zou zijn, terwijl het formeren van een eigen carnavalsmuziekske al helemaal buiten hun capaciteiten lag.

Oetelkonzert-1988Nu wil het geval, dat juist op dat moment Sef Pijpers, o.a. hoornist bij Het Brabants Orkest, binnen stapte, vergezeld van zijn toenmalige directeur Jan ten Dijke, en Pierre Martens, directeur van de schouwburg, toen nog Casino geheten. Al keuvelend kwam toen ter sprake dat er in Maastricht een serie carnavals-concerten vóór de carnaval werden uitgevoerd. Pierre Martens deed al gelijk een duit in het zakje door voor te stellen de dinsdag vóór de carnaval het theater daarvoor vrij te willen houden, mits de Oetels hun nek voor de organisatie daarvan wilden uitsteken.

Jan ten Dijke was echter bang dat de leden van Het Brabants Orkest niet voor een carnavalsclub muziek zouden willen maken.

Enige tijd later woont een afvaardiging van de Oetels met Sef Pijpers in hun midden een semi-klassiek concert in Maastricht bij. Zij kwamen al snel tot de conclusie dat een en ander ook in Oeteldonk zou kunnen plaatshebben, echter het concert zou wel een wat meer carnavaleske toon moeten krijgen; het “Oetelkonzèrt”-idee begint vorm en klank aan te nemen.

oetelkonzert-2010Als dan op 12 februari 1965 van Het Brabants Orkest het bericht binnen valt dat zij best willen spelen voor een carnavalsclub, echter niet in Boerenkiel want het orkest wil zeker geen “hoempapa”uitstraling hebben, dan is het eerste Oetelkonzèrt een feit, het gaat definitief plaatsvinden op dinsdag 23 februari 1965.

Nu is het goed te weten dat de entreeprijzen toen nog ƒ 7,50 en ƒ 5,-bedroegen terwijl voor het programmaboekje ƒ 0,60 moest worden afgetikt.

Wie zou op deze gedenkwaardige dinsdag 23 februari 1965 hebben kunnen bevroeden dat op 25 februari 2014 de 50e aflevering van het Oetelkonzèrt plaatsgevonden heeft, 49 jaar samen met Het Brabants Orkest en vanaf het gouden jubileum samen met de Philharmonie Zuidnederland; meer dan een halve eeuw Oetelkonzèrten, het is niet niks. En we gaan vrolijk verder.

Oetelkonzert2006Vele nationaal en internationaal bekende solisten gaven acte de présence tijdens de afgelopen concerten, teveel om op te noemen. Van de laatste paar concerten hebben we een aantal filmpjes voor u samengesteld. Daarnaast hebben we ook de oude programmabuukskes online gezet. Erg leuk om die door te bladeren. Uiteraard zijn er ook veel foto’s gemaakt die we beschikbaar gemaakt hebben.

 

 

Voor nog meer informatie kun je ook terecht op de website van stichting Oetelkonzèrt

50-jaar-Oetelkonzèrt-KL1