Oetelkonzèrt 2021

Voorlopig gaat het oetelkonzèrt 2021 door, we gaan het proberen. Best wel spannend….

Wordt donateur van de Oetels en kom zo in aanmerking voor kaarten… lees onderstaande brief

Oetelkonzèrt 2021

57e Oetelkonzèrt gaat door!

 ‘s-Hertogenbosch, juli 2020                                     

Beste Oeteldonker,

Hoe gaat het Oetelkonzèrt 2021 er uitzien? Dat weten we nog niet precies. Maar één ding staat vast. Het Oetelkonzèrt 2021 gaat door! Hierover zijn we in druk overleg met het Theater aan de Parade in samenwerking met De Brabanthallen.

Noteer dus alvast 9 februari 2021 in uw agenda.

Uiteraard weten we nog niet precies wat de voorwaarden worden vanwege corona. In september wordt dat duidelijker, na afstemming tussen de veiligheidsregio’s, het Rijk en de gemeente. Er zijn al meerdere scenario’s uitgewerkt. In alle scenario’s is een bijzonder Oetelkonzèrt mogelijk! We zien de nieuwe situatie als kans om weer andere wegen in te slaan. Culturele Gein – Geinige cultuur, dat is ons motto en dat spoort aan tot creativiteit. U kunt ervan op aan dat het in ieder geval een onvergetelijke avond wordt.

Maak nu uw donateursbijdrage over

Zoals u weet is het Oetelkonzèrt razendsnel uitverkocht. Kaarten worden toegewezen op volgorde van ontvangst van uw donatie. Dus maak uw donatie nu over op rekeningnummer NL34 INGB 06 74 83 97 57 ten name van Stichting Oetelkonzèrt te ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van uw postcode en huisnummer. Dan bent u in ieder geval verzekerd van de optie op twee entreekaarten. De donatie is minimaal €15,- en uw steun met een hoger bedrag wordt in deze tijd nog meer gewaardeerd. Wij sturen u dan in november uw donateurs- en bestelkaart toe.

Bij voorbaat onze hartelijke dank. Wij wensen u een zonnige zomer toe.

Met vriendelijke groet,

 

Fred Rademaker,                                                                      Fedde Vennix,

Voorzitter Stichting Oetelkonzèrt                                               Voorzitter Carnavalsvereniging de Oetels

 

Als u donateur wordt of bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij natuurlijk niet zomaar. Daar zijn regels voor. En daar houden wij ons aan. Hoe we dat doen leest u op onze website www.oetelkonzert.nl onder privacy statement.