Oeteljazz

Hartelijk dank voor het bijzijn van deze mooie Lustrum afsluiting op 10 november 2017.

We hebben genoten en tot ziens op het Oetelkonzèrt.