Zoals iedere actieve vereniging heeft ook CV de Oetels een groot aantal functies te vervullen willen we alle activiteiten organiseren die we op de planning hebben staan. Het vergt dan ook van de leden een actieve inzet en een hoop georganiseer. Hieronder een kleine greep uit de commissies die er binnen de CV de Oetels zijn.

Bestuur
De Veurzitter, Vieze veurzitter, de Sikretaoris en de Penningmeester worden om toerbeurt tijdens de Jaarvergadering gekozen voor een termijn van drie jaren. Zij vormen het dagelijks bestuur van de Vereniging. Niets ontsnapt aan hun waarneming. Zoals gezegd, elke Oetel wordt geacht deel te nemen aan werkzaamheden die bij CV De Oetels verricht moeten worden.

Oetelreceptie-1Kommissie nieuwe ideeën
Deze Kommissie is in het leven geroepen voor bedenken van nieuwe ideeën. Een paar voorbeelden hiervan zijn:
+ Kort geding en realisatie van beeld “Halve Peer van de Oetels”
+ Een grote kikkerexpositie organiseren in het Noordbrabants Museum
+ Zich als buitenlandse carnavalsclub “Die Knödel” presenteren om zo aan kaartjes te komen voor een Oeteldonks evenement
+ Uitgaven van cd’s en boeken over de Oetels

ArchiefKommissie
De Archiefcommissie verzamelt en archiveert alles wat door CV de Oetels geproduceerd wordt of door derden over CV de Oetels verspreide materialen en uitingen.

HèndjesKommissie
Deze gaat als representant van CV de Oetels naar festiviteiten waar CV de Oetels voor worden uitgenodigd.

IntochtKommissie
Deze commissie werkt in het diepste geheim aan de invulling van de intocht op zondagmorgen. Op deze ochtend krijgen de rest van de Oetels pas te horen wat er gaat gebeuren en met welk thema men dit jaar op pad gaat. Uiteraard wordt het hele jaar getracht het geheim te ontfutselen maar uiteraard zonder veel resultaat.

OetelvertelboekKommissie digitaol
Verantwoordelijk onder andere voor de websites van CV De Oetels en Stichting Oetelkonzert. En natuurlijk alle andere digitaole zaken zoals fees(t)boek, youpetube en de fotosite Flicker (samen met de fotoOetel) die we tegenswoordigs hebben.

F.O.K.
De Functie Onderscheiding Kommissie (F.O.K.) zorgt ervoor dat elke Oetel een passende functie krijgt met bijbehorend functie- onderscheidingsteken (F.O.T) krijgt. Deze functieonder-scheidingstekens worden in rood-op-geel koper uitgevoerd en op de kiel gedragen.

Gesticht
De gestichtsleden vervullen het dagelijks bestuur van de Stichting Oetelkonzèrt. Deze stichting is een zelfstandig orgaan. Financieel en juridisch strikt gescheiden van CV de Oetels.

Overige
En zo zijn er meer functies en commissies zoals het organiseren van het Jeu de boules, zomergebeuren, jaarfeest, goeiemèrrege tocht etc, etc.. We hebben het er maar fijn druk mee. Elke commissie werkt haar evenementen zelfstandig uit. De voorbereidingen en uitkomsten worden natuurlijk strikt geheim gehouden.